Tag Archives: těžba uhlí

Využití principů ekologické obnovy po ukončení těžby – příležitost pro zkvalitnění přírody a krajiny severních Čech

Nadcházející ukončení těžby v Lomu Československé armády na Mostecku přináší jedinečnou příležitost k využití přirozené obnovy při rehabilitaci velkoplošného posttěžebního území. Zapojení čistě přírodních procesů vytvoří kvalitní, trvale udržitelné životní prostředí odolné vůči náhlým klimatickým změnám a napomůže rozvoji unikátní biodiverzity.