Tag Archives: SVOL

SVOL a Kraj Vysočina jsou důležitými partnery v boji s kůrovcovou kalamitou

Kraj Vysočina v roce 2020 administroval tři dotační tituly v lesním hospodářství, vedle kůrovcových kompenzací rovněž finanční příspěvky z rozpočtu Ministerstva zemědělství podle Nařízení vlády č. 30/2014 Sb. a také pomoc vlastníkům lesů v programu Hospodaření v lesích 2020 z Fondu Vysočiny. Celkově za rok 2020 obdržel Kraj Vysočina a následně také administroval 9 620 žádostí s alokovanými částkami ve výši téměř 2,5 miliardy korun, z toho téměř 75 miliónů korun z vlastního rozpočtu.

Nová videa SVOL pro drobné vlastníky usnadní hospodaření v lese

Prostřednictvím svého oficiální kanálu YouTube přináší SVOL drobným vlastníkům lesa nový seriál edukačních videí, která jim usnadní hospodaření v lese.

Konference SVOL varovala před katastrofou

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) uspořádalo ve čtvrtek 25. dubna výroční celostátní konferenci, letos s názvem „Živoucí lesy – základ života na Zemi“. Členové SVOL díky přijetí Komory církevních lesů jako třetího pilíře sdružení spravují již 20 % celkové výměry lesů v republice.

Petiční výbor požaduje nejméně 3 miliardy na boj s kůrovcovou kalamitou

Bezmála šestnáct tisíc lidí podepsalo petici SVOL (Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů) za zdravé a prosperující lesy pro příští generace. V úterý 19. února se k ní konalo veřejné slyšení na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Kalamita v lesích dopadne na všechny. Vlastníci žádají stát o peněžní pomoc i změnu legislativy

Je nejvyšší čas přijmout účinná opatření zejména ze strany státu, shodli se vlastníci soukromých lesů  na 15. valné hromadě Komory soukromých lesů (SVOL), která se konala 5. února v Jihlavě. Prognóza vývoje následků kůrovcové kalamity pro rok 2019 je totiž alarmující. Hlavním tématem valné hromady byla strategie resortu v boji s následky dlouhodobého sucha a kůrovcové kalamity v českých lesích a pomoc vlastníkům lesů ze strany státu.  Prioritou je finanční pomoc vlastníkům lesů při zpracování kalamity a opětovném zalesnění, úprava legislativy a změna systému hospodaření ve státních lesích.