Tag Archives: SVOL

Stanovisko SVOL k záměru zřízení NP Křivoklátsko

Vyhlášení národního parku (NP) Křivoklátsko uvedené v prohlášení nově jmenované vlády České republiky považuje Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR za nedostatečně uvážené a s ohledem na potenciální rizika velmi problematické. Stanovisko SVOL přijal republikový výbor na svém jednání 11. ledna 2022. SVOL žádá nově ustavenou vládu České republiky, zejména kompetentní zástupce Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí o nové zvážení a přehodnocení navrženého záměru vyhlášení NP Křivoklátsko.

Stanovisko SVOL k prohlášení vlády v oblasti lesnictví

Stanovisko Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR k prohlášení vlády v oblasti lesnictví kopíruje připomínky sdružení k návrhům řešení uvedeným v Koaliční smlouvě uzavřené mezi Občanskou demokratickou stranou, stranou KDU-ČSL, stranou TOP 09 (koalice SPOLU), Českou pirátskou stranou a hnutím STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (koalice Piráti a Starostové) na volební období 2021-2025 v oblasti lesnictví.

Pětina Čechů už někdy uřízla vánoční stromek v cizím lese. Trendem jsou ale stromky v květináčích.

Dvě třetiny Čechů zvažují, že si na Vánoce pořídí stromek v květináči a po svátcích jej zasadí zpátky do země. Každý pátý také přiznává, že měl v minulosti stromek uříznutý na cizím pozemku. Vyplývá to z průzkumu Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL). Skoro polovina lidí má doma plastový stromek, zejména mezi mladými ale převažuje zájem o živé stromky.

Bez podpory malolesů bude obnova po kůrovci složitější

Kůrovcová kalamita neblaze zasáhla do stability lesních porostů a razantně zvýšila výdaje na péči o lesní majetky. Naplno odhalila slabiny a neefektivnost stávajícího modelu správy lesů malých výměr a neschopnost či neochotu odcházející politické reprezentace hledat řešení, jak vhodně a účinně pomoci vlastníkům malolesů překonat negativní dopady kalamity a adaptovat lesy na změnu klimatu. Shodli se na tom při společném jednání předsedové Asociace soukromého zemědělství a Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů 9. prosince.

Ministři členských států vyjadřují vážné obavy a požadují objasnění nové strategie EU v oblasti lesnictví

Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR vítá závěry Evropské rady ke Strategii EU pro lesy do roku 2030 (EU FS) ze zasedání, které proběhlo 15. listopadu. „Nová lesnická strategie EU“, naplňování záměrů vycházejících ze „Zeleného údělu“ a další skutečnosti v nestátních vlastnících vzbuzují obavy z rostoucího ohrožení celého dřevařského sektoru.