Tag Archives: snížení imisí

Výsadbou stromků bojují v Krkonoších proti skleníkovým plynům

Téměř 35 tisíc sazenic převážně listnatých stromků letos přibylo na území Krkonošského národního parku (KRNAP). Správa parku je nechala vysadit s cílem stabilizovat lesní ekosystémy, které byly v minulosti značně poničeny imisemi. Na rozdíl od dřívějšího způsobu pěstování, kdy při výsadbě dominoval smrk, dávají nynější hospodáři přednost odolnějším druhům.