Tag Archives: rozvoj venkova

Ve 3. kole příjmu žádostí na rozvoj venkova podpoříme lesnictví, obnovu lesních cest i snížení množství skleníkových plynů

Ve 3. kole příjmu žádostí intervencí rozvoje venkova ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky 2023–2027 získají žadatelé téměř 3,5 miliardy korun. Peníze pomohou zlepšit situaci našeho lesnictví i obnovit lesní cesty a jsou zaměřeny také na opatření ke snížení produkce skleníkových plynů. Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 30. dubna 2024 od 8:00 hodin do 21. května 2024 do 18:00 hodin.