Tag Archives: rozpad smrkovA?ch porostA?

Výchovné zásahy zvyšují odolnost a stabilitu chřadnoucích smrkových mlazin

Strnady – 12. dubna 2017 – Výchovné zásahy ve smrkových mlazinách v oblastech současného chronického chřadnutí smrku považují odborníci na pěstování lesa za více, než vhodné. Vyplývá to z jejich šetření v lesích severní Moravy, tedy v místech, kde chřadnou smrky všech věkových tříd bez ohledu na způsob jejich založení (přirozenou nebo umělou obnovou).