Tag Archives: Program rozvoje venkova

Vlastníci vyzývají Ministerstvo zemědělství k adekvátní podpoře lesního hospodářství

Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) společně se Svazem měst a obcí České republiky a Českou biskupskou konferencí prostřednictvím memoranda žádají Ministerstvo zemědělství, aby zohlednilo místní podmínky a potřeby České republiky v oblasti lesního hospodářství a vyčlenilo v pilíři rozvoje venkova Společné zemědělské politiky 130 mil. EUR na nadcházející programové období 2023-2027.

Ministerstvo zemědělství podpoří péči o krajinu částkou 1,2 miliardy korun, nejvíce poskytne na lesní cesty a výsadbu stromků na holinách v lesích

Ministerstvo zemědělství připravilo 13. kolo Programu rozvoje venkova (PRV), které je zaměřené na zlepšení stavu lesů, vzdělávání a podporu zemědělců. Zájemci mohou ve 13. kole příjmu žádostí získat celkem 1,2 miliardy korun.

Pozvánka na semináře k Programu rozvoje venkova

41566356 - autumnal landscape in fog, sumava, czech republic

Ústav zemědělské ekonomiky a informací pořádá v březnu dva jednodenní semináře pod záštitou Ministerstva zemědělství - sekce lesního hospodářství. Semináře "Program rozvoje venkova na období 2014 - 2020: priority a opatření pro lesní hospodářství, národní dotace do lesního hospodářství" jsou určeny pro vlastníky lesa, odborné lesní hospodáře, poradce v lesnictví a další odbornou širokou veřejnost.