Tag Archives: přírodní rezervace V Bahnách

Fakulta životního prostředí ČZU v Praze je novým vlastníkem a správcem přírodní rezervace V Bahnách

Fakulta životního prostředí ČZU v Praze se stala vlastníkem a správcem přírodní rezervace V Bahnách u obce Třtice na Džbánsku. Ve Středních Čechách jde o unikátní území s výskytem řady vzácných a ohrožených druhů vázaných na rašeliniště. Nejcennějším místem rezervace je slatinná louka v jižní části, nejvzácnější rostlinou kohátka kalíškatá, v České republice kriticky ohrožený druh, vyskytující se v této lokalitě v počtu několika jedinců.