Tag Archives: přírodní procesy

Lesnický management v Evropě není v rovnováze s přírodními procesy, ukazuje nová studie

Ačkoliv lesnatost v rámci Evropy stále stoupá a rozlohy lesů jsou vyšší než v posledních staletích, narůstá také ohrožení lesních ekosystémů. Dle nové studie, na které spolupracovali také vědci z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze (FLD ČZU), trpí evropské lesy přemnoženími lýkožrouta, potýkají se s různými chorobami a zvyšující se frekvencí větrných kalamit a požárů. Jako jednu z příčin vědci považují nerespektování přírodních procesů.