Tag Archives: přírodě blízké hospodaření

Vojenské lesy s partnery zahájily v brdských lesích přechod na přírodě blízké hospodaření

Vojenské lesy a statky ČR jako největší hospodář v Brdech společně s partnery z fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze, Saskými stáními lesy a Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti zahájily 17. února na brdském Kolvíně projekt LIFE ADAPT BRDY. Ten by měl revolučním způsobem změnit podobu brdských hvozdů a připravit je lépe na klimatickou změnu. Přechod na přírodě blízký způsob hospodaření získal podporu Evropské unie v rámci environmentálního programu LIFE.

Lesnický management v Evropě není v rovnováze s přírodními procesy, ukazuje nová studie

Ačkoliv lesnatost v rámci Evropy stále stoupá a rozlohy lesů jsou vyšší než v posledních staletích, narůstá také ohrožení lesních ekosystémů. Dle nové studie, na které spolupracovali také vědci z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze (FLD ČZU), trpí evropské lesy přemnoženími lýkožrouta, potýkají se s různými chorobami a zvyšující se frekvencí větrných kalamit a požárů. Jako jednu z příčin vědci považují nerespektování přírodních procesů.