Tag Archives: předosevní příprava semen

V Semenářském závodě Lesů ČR připravují osivo, z kterého se vypěstují sazenice mnoha lesních dřevin

Během ledna v Semenářském závodě Lesů ČR v Týništi nad Orlicí realizují předosevní přípravu semen listnatých i jehličnatých dřevin. Školkaři z nich vypěstují kvalitní sazenice využité při obnově lesů v celé zemi.