Tag Archives: predátoři

Nejohroženější skupinu obratlovců tvoří býložravci, nikoli predátoři

Ačkoliv ochránci přírody často prezentují své obavy o budoucnost zvířecích predátorů, srovnávací studie Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) nyní upozorňuje na to, že globálně nejohroženější skupinou obratlovců jsou býložravci. Zdánlivá početnost jejich regionálních populací a všednost zakrývá, jak špatně na tom vlastně jsou. Píše o tom NBCnews. Informace ze studie poukazují na to, jak vychýlený je současný přístup k ochraně přírody, když investuje svou energii do ochrany vrcholových predátorů.