Tag Archives: podpora hospodaření v lesích

Kraj Vysočina znovu vyhlásí grant na podporu hospodaření v lesích

Vedení Kraje Vysočina uvolní další desítky miliónů korun pro osoby hospodařící v lesích. V září Kraj Vysočina zopakuje dotační program Hospodaření v lesích, tak aby pomohl zmírnit dopady kůrovcové kalamity a sucha na vlastníky lesů resp. aby mohly být úspěšně ochráněny mladé kultury proti okusu zvěří. Stejný program vyhlásil Kraj Vysočina už v prvním čtvrtletí letošního roku. Kraj Vysočina patří  mezi nejvíce zasažené regiony kůrovcovou kalamitou v České republice.