Tag Archives: osada Kolová

Orchidejová louka v osadě Kolová na Kynšpersku se otevírá veřejnosti

V minulých dnech byla pro veřejnost zpřístupněna cenná louka v osadě Kolová u Kynšperka nad Ohří. Český svaz ochránců přírody Kynšpersko se společně s obcí Libavské Údolí o lokalitu dlouhodobě stará; část území upravil do podoby přírodního parku s návštěvnickými prvky a část tvoří luční porost, na kterém probíhá extenzivní seč a nově také pastva.