Tag Archives: oplocenka

10,2 milionů korun pro krajinu Žďárských vrchů

Tolik poskytla Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v roce padesátého výročí CHKO z Programu péče o krajinu na opatření ke zlepšení stavu zdejší přírody. Mezi hlavní úkoly Agentury ochrany přírody a krajiny ČR patří zlepšování stavu naší přírody. Významným nástrojem pro podporu takovýchto opatření je Program péče o krajinu. Tento dotační program je využíván především k zajištění pravidelné péče o cenné lokality, jako je například kosení druhově bohatých luk. Podporovat z něj lze však i výsadby dřevin, obnovu a budování drobných vodních ploch nebo specifická opatření k podpoře ohrožených druhů.