Tag Archives: Obnova lesa v Krušných horách

 Možnosti obnovy lesa v Krušných horách

V Krušných horách došlo ve druhé polovině 20. století k plošnému odumírání a rozpadu smrkových lesních porostů, a to v důsledku působení průmyslových imisí. Celkově bylo vytěženo přes 7 mil. m3 dřeva na výměře přesahující 27 tis. ha. Starší a převážná většina mladších smrkových porostů tak v  průběhu imisní kalamity z  vyšších poloh střední a východní části Krušných hor zcela zmizela. K obnově porostů byly většinou využívány porosty náhradních dřevin – smrk pichlavý a kleč.