Tag Archives: novela Vyhlášky MZe č. 83/1996 Sb.

Česká lesnická společnost vyjádřila znepokojení nad připomínkami k novele vyhlášky

Zástupci České lesnické společnosti (ČLS) zaslali otevřený dopis ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi, v němž vyjadřují znepokojení nad vývojem legislativního procesu ve věci novely vyhlášky č.83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.  Odborníci z ČLS nesouhlasí s připomínkami Ministerstva životního prostředí (MŽP), především k návrhu přílohy č. 3 vyhlášky, konkrétně k procentickému podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu a jejich rozsahu dle cílových hospodářských souborů. Otevřený dopis uvádíme v nezkrácené podobě: