Tag Archives: nepůvodní druhy živočichů a rostlin

Dejte vědět váš názor prostřednictvím ankety

057_danci v obore Brezka_foto archiv VUHM  

Českomoravská myslivecká jednota prostřednictvím časopisu Myslivost vyhlásila anketu k legislativě nepůvodních (invazních) druhů živočichů a rostlin významných v myslivosti, lesnictví a rybářství.

Uzávěrka ankety je 19. září 2016.