Tag Archives: návrh vyhlášky o lesích

Ministerstvo zemědělství reaguje na informace v médiích o návrhu vyhlášky o lesích

Ministerstvo zemědělství uvádí na pravou míru informace o navrhované novele vyhlášky o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, které se v poslední době objevily v médiích. Ta například informují o tom, že navrhovaná vyhláška určuje druhovou skladbu lesů a prosazuje především výsadbu smrku. Zde je vyjádření Ministerstva zemědělství: