Tag Archives: mzdy

Příčiny nízkých platů v lesnictví

Kde hledat důvody odlivu pracovních sil z oboru a trvajícího nezájmu nových pracovníků? V nízkých mzdách, ve špatných pracovních podmínkách či v neochotě přistoupit ke zvýšení mezd lesnímu personálu, především lesním dělníkům kvůli hospodářskému výsledku, které požadují vlastníci lesů - stát, města a obce, církev či soukromí vlastníci lesů - od svých správců majetků?