Tag Archives: Muzeum českého venkova

Prohlédněte si vzácné druhy hmyzu na nové naučné stezce v zámeckém parku

Nová naučná stezka „Ze života hmyzu“  hravou formou přibližuje malým i dospělým návštěvníkům ohrožené druhy hmyzu, které naleznete v parku zámku Kačina. Kačinský park je vyhlášen jako přírodní památka a je součástí Natury 2000, soustavy chráněných území evropského významu. Projekt je podporovaný grantem z programu TPCA – Pro zelené Kolínsko.