Prohlédněte si vzácné druhy hmyzu na nové naučné stezce v zámeckém parku

Nová naučná stezka „Ze života hmyzu“  hravou formou přibližuje malým i dospělým návštěvníkům ohrožené druhy hmyzu, které naleznete v parku zámku Kačina. Kačinský park je vyhlášen jako přírodní památka a je součástí Natury 2000, soustavy chráněných území evropského významu. Projekt je podporovaný grantem z programu TPCA – Pro zelené Kolínsko.

Unikátní domorodci

V okolí Kačiny najdete lesy, louky se starými soliterními stromy i vodní plochy a mokřady. I proto tu svůj domov nalezla řada unikátních druhů živočichů, ptáků, obojživelníků i hmyzu. A na hmyz se zaměřuje naše nová naučná stezka. S vybranými zástupci hmyzí říše, z nichž někteří byli v Čechách zjištěni pouze na Kačině, vás seznámí osm naučných panelů. Texty a obrázky hmyzu připravil entomolog Tomáš Veverka, dřevěné modely hmyzu v nadživotní velikosti vytvořil řezbář Matěj Holub.

Brouci v nadživotní velikosti

Jedním z druhů, díky kterým je Kačina zařazena mezi evropsky významné lokality, je i krásně zbarvený lesák rumělkový. Respekt vzbuzuje brouk s přiléhavým názvem nosorožík kapucínek a potkat tu můžete i chrobáka ozbrojeného, který je vybaven hned třemi rohy. Na naučné stezce se také dozvíte, proč se dalšímu zdejšímu domorodci, kovaříkovi, říkalo dříve pružník.

Motýli, vážky a další

V kačinských lesích můžete spatřit i řadu zajímavých motýlů, k nimž patří např. batolec červený či ostruháček jilmový. Na zdejších lukách můžete potkat otakárka fenyklového, dravé střevlíčky nebo třeba majky, zvláštní brouky se zkrácenými krovkami a velkým zadečkem. Díky vodním plochám v okolí Kačiny tu můžete natrefit i na šídlo královské či luční nebo vážku jasnoskvrnnou a další.

Kačinský park je otevřený celoročně, vstup do parku je zdarma.

Zdroj: Národní zemědělské muzeum