Tag Archives: lov divokých prasat

To prase je nebezpečný tvor, zejména to divoké

Redakce Les aktuálně přináší v plném znění tiskovou zprávu Komory veterinárních lékařů k aktuálnímu problému s divokými prasaty: Volně žijící divoká prasata, neboli černá zvěř, jak říkají myslivci, do přírody patří, ale v kulturní krajině je s nimi problém. Po druhé světové válce, kdy se narušily obory, se do volné krajiny dostala jak jelení zvěř, tj. vysoká, tak prasata. Zpočátku asi k radosti lidových myslivců, ale později se začalo ukazovat, že problémy převažují. Přemnožená divoká prasata devastují pole, ale co je horší, stávají se šiřiteli nebezpečných nákaz, aktuálně Aujeszkyho choroby a afrického moru prasat.