Tag Archives: lesy výmladkové

Návrat nízkého lesa na Děvín

Na dvě desítky hektarů lesa v NPR Děvín se díky spolupráci AOPK ČR a LČR vrátí tradiční lesní hospodaření ve formě nízkého lesa – pařeziny. Opatření pomůže ohroženým druhům rostlin a živočichů. Lesy na Děvíně mají poměrně divokou historii. Významně do jejich vývoje, patrně již od mladšího paleolitu, kdy potřeboval dříví na oheň, zasahoval člověk. Z počátku méně, později však velmi výrazně měnil tvář lesa. Zpočátku bez rozmyslu, co s lesem bude, až se vykácí, až po současné poměrně složité plánování jak, kdy a kde se má les vykácet, aby se zachoval i pro budoucí generace a měl z něj co nejvíce užitku.