Tag Archives: lesnický management

Jak udržet a posílit biologickou rozmanitost lesů v Evropě?

Ztráta biodiverzity je celosvětově považována za hlavní hrozbu pro ekologickou a socioekonomickou stabilitu. Lesní ekosystémy Evropy, které zahrnují přírodní i uměle vysázené lesy, poskytují domov mnoha druhům organismů a jsou útočištěm pro velkou část evropské biodiverzity. Evropský lesnický institut (EFI) proto na objednávku ministerstev zemědělství vybraných zemí EU zpracoval rozsáhlou studii, kde označil hlavní doporučení pro udržení a posílení biologické rozmanitosti lesů v Evropě.

Lesnický management v Evropě není v rovnováze s přírodními procesy, ukazuje nová studie

Ačkoliv lesnatost v rámci Evropy stále stoupá a rozlohy lesů jsou vyšší než v posledních staletích, narůstá také ohrožení lesních ekosystémů. Dle nové studie, na které spolupracovali také vědci z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze (FLD ČZU), trpí evropské lesy přemnoženími lýkožrouta, potýkají se s různými chorobami a zvyšující se frekvencí větrných kalamit a požárů. Jako jednu z příčin vědci považují nerespektování přírodních procesů.