Tag Archives: lesní zákon

Návrh novely lesního zákona přispívá k zachování českých lesů a odstraňuje z lesního práva socialistické pozůstatky

Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL) vítá návrh novely zákona o lesích, který předložilo Ministerstvo zemědělství do vnějšího připomínkového řízení. Návrh uvolňuje ruce vlastníkům lesů, zavádí vhodná adaptační opatření a umožňuje větší využití tvořivých sil přírody.

Řešením pro zdravé a prosperující lesy je motivace a podpora vlastníků lesů ve správné lesnické praxi, ne v dalších zákazech a příkazech

Evropské lesy se musí adaptovat na klimatické změny. Potýkají se s nedostatkem vláhy, vzestupem průměrné teploty, prodlužujícím se vegetačním obdobím a klimatickými extrémy. Změny klimatu se projevují ve zhoršení zdravotního stavu lesů a nárůstu lesních požárů, v České republice pak zejména dobíhající kůrovcovou kalamitou.

Nové lesní úřady a volnější ruce pro boj s klimatickou změnou, osm požadavků Platformy za novelizaci lesního zákona

Na osmi požadavcích novely lesního zákona, které přispějí k zachování českých lesů, zabezpečí jejich konkurenceschopnost, stabilitu a odolnost se v historické shodě dohodli zástupci vlastníků lesů, lesníků, ochránců přírody, akademiků i průmyslu. Platforma za novelizaci lesního zákona apeluje na jejich zapracování do avizovaného návrhu novely Ministerstvem zemědělství.