Tag Archives: krajinný prvek

Vytvářet remízky nebo stromořadí na orné půdě je nově jednodušší. MŽP a MZe usnadňují podmínky pro zemědělce a pomáhají obnově krajiny.

Krajinné prvky jako jsou stromy, keře, remízky nebo mokřady vždy byly součástí zemědělské půdy a je potřeba je tam znovu vracet. Zabraňují erozi, podporují biodiverzitu a přispívají k celkové odolnosti krajiny. Ministerstva životního prostředí a zemědělství proto již loni zahájila společné kroky ve snaze podpořit zemědělce, aby krajinné prvky do orné půdy začleňovali.