Tag Archives: Ing. Jiří Novák

Jiří Novák: Nepotkávat stromy? To bych nechtěl zažít

Jako soukromý vlastník se Ing. Jiří Novák, Ph.D. stará "jen" o necelé dva hektary rodinného lesa. Ale v roli vedoucího pracovníka Výzkumné stanice Opočno (útvaru pěstování lesa VÚLHM, v.v.i.) hledá společně s kolegy mimo jiné i řešení mimořádné situace, ve které se naše lesy vinou kůrovcové kalamity i dalších škůdců a vlivem klimatických změn ocitly.