Tag Archives: herbicidy

Přípravky na ochranu rostlin jsou v lese užiteční pomocníci

V lesnictví se stále více prohlubuje problém s nedostatkem lidí pro práci v lese. Málo je především kvalifikovaných dělníků a absolventů lesnických učilišť. Na začátku 90. let 20. stol. pracovalo v lesnictví téměř 60 000 osob, v roce 2021 to bylo již jen 13 630. Mnohdy o svůj les pečují drobní vlastníci sami se svými rodinami. Ale i oni potřebují odborné znalosti a občas i odborné pracovníky.