Tag Archives: genetický původ

Základem kvalitního lesa je geneticky vhodný původní reprodukční materiál

Umělá obnova lesa zůstane i do budoucna převažujícím způsobem zakládání porostů. Na rozdíl od zemědělství se v lesním hospodářství pracuje většinou s původními druhy (i populacemi) lesních dřevin a jednou z hlavních podmínek úspěšné umělé obnovy lesa je použití sadebního materiálu vhodného původu.