Tag Archives: Chytrá krajina

Půda, voda, organismy a klima – vědci připravují koncept „chytré krajiny“

Zavedení opatření podporujících biodiverzitu, protierozní ochrana půdy, inovovaná regulace drenážních systémů, solární přečerpávání vody, agrolesnická výsadba dřevin na polích, pokročilé hydrologické modelování a integrace nových dat pro vznik podpůrného rozhodovacího systému DSS dovršily v uplynulém roce hlavní aktivity projektu Pilotní farma Amálie – aplikace konceptu Chytré krajiny. Farma České zemědělské univerzity na Rakovnicku se na tři roky stala dějištěm patrně nejintenzivnějšího výzkumu pro zmírnění dopadů klimatické změny v kulturní krajině.

Nové Centrum pro vodu, půdu a krajinu při České zemědělské univerzitě řeší sucho i povodně

Při České zemědělské univerzitě v Praze vzniklo Centrum pro vodu, půdu a krajinu. Jeho cílem je vytvořit účinné řešení pro adaptaci krajiny na klimatickou změnu. Hlavním východiskem pro ochranu území ČR před suchem a povodněmi je koncept Chytré krajiny.