Tag Archives: chov skotu

Kráva není problém, je součástí klimatické změny

Producenti potravin živočišného původu, respektive chovatelé hospodářských zvířat, jsou poslední dobou neoprávněně označování za jednoho z největších viníků klimatické změny – hlavně pak chovatelé skotu. Jako řešení se zejména v Evropě udává snížení spotřeby masa, a s tím související i omezování chovu hospodářských zvířat, ať už napřímo nebo různými normami či nařízeními. Momentálně jsou vidět hlavně v okolních zemích projevy nespokojenosti s těmito nařízeními – v Nizozemí, Belgii nebo Francii, které nejsou ani zdaleka tak pokojné, jako ty které probíhaly a probíhají u nás. Chov skotu nicméně na životní prostředí nemá zdaleka takový vliv.