Tag Archives: CHKO Orlické hory

Zima umožnila spočítat vydry v Orlických horách

European Otter - Lutra lutra

Vydra říční je naše největší šelma žijící v řekách a rybnících. Letošní zima se sněhovou nadílkou a tuhými mrazy umožnila odborníkům spočítat, kolik vyder žije v Orlických horách. Akce se zúčastnilo 15 expertů, kteří zkontrolovali všechny vodní toky a plochy na území chráněné krajinné oblasti.