Zima umožnila spočítat vydry v Orlických horách

European Otter - Lutra lutra

Vydra říční je naše největší šelma žijící v řekách a rybnících. Letošní zima se sněhovou nadílkou a tuhými mrazy umožnila odborníkům spočítat, kolik vyder žije v Orlických horách. Akce se zúčastnilo 15 expertů, kteří zkontrolovali všechny vodní toky a plochy na území chráněné krajinné oblasti.

„Vydra říční je naše původní šelma, která v minulosti doplatila na lov, znečištění a regulace našich toků. Byla téměř vyhubena, vracet se začala až v 90.letech 20. století. Dnes je chráněným druhem a od roku 2009 je její ochrana zastřešena celostátním Programem péče, jehož součástí jsou samozřejmě i opatření zaměřená na sledování stavu populace,“ uvádí Jitka Větrovcová, koordinátorka tohoto Programu z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR).

Jednou z metod sledování populace vyder je stopování zvířat na čerstvém sněhu. Umožní to nejen potvrdit výskyt, ale také poměrně přesně určit, kolik zvířat v určité oblasti žije. Kateřina Poledníková, zooložka z ALKA Wildlife, o.p.s. metodu blíže vysvětluje: „Pro stopování je potřeba splnit hned několik podmínek. Musí napadnout čerstvý sníh, aby byly vidět stopy z jedné noci, což umožní rozpoznat jednotlivé stopní dráhy a tedy odlišit jednotlivé jedince. Musí být z velké části zamrzlé toky, aby vydra vylezla z vody na sníh či led a stopy udělala. A musíme zkoordinovat hned několik expertů, kteří stopy poznají, aby všichni vyrazili ve stejný den a stopy počítali. Letošní tuhá zima nám po letech umožnila takové stopování zorganizovat. Ve spolupráci s pracovníkyAOPK ČR, Správy chráněné krajinné oblasti  Orlické hory bylo provedeno stopování v celých Orlických horách.“

Akce se zúčastnilo 15 expertů, kteří zkontrolovali všechny vodní toky a plochy na území chráněné krajinné oblasti. „Zjistili jsme, že na území CHKO žije 6 dospělých zvířat. Z nich jedna samice se letos stará o dvě mláďata, která ji ještě i teď v zimě doprovází,“ odhaluje výsledek Kateřina Poledníková. Zoolog AOPK ČR, Správy CHKO Václav Pavel k tomu doplňuje: „ Počty vyder se zdají být v Orlických horách stabilní. Společné stopování se nám podařilo zorganizovat i v roce 2013 a výsledek byl tehdy srovnatelný – sedm dospělých jedinců a tři mláďata. Pravidelně nacházím vydry na Divoké Orlici, která tvoří jejich hlavní centrum výskytu r v Orlických horách.“

Výsledek hodnotí Kateřina Poledníková slovy: „Počet zjištěných vyder odpovídá hustotám vyder v prostředí horských pstruhových toků. Vydry jsou teritoriální zvířata, každý jedinec si hlídá svůj domovský okrsek. V horských oblastech se tak počty pohybují v rozmezí 3-4 dospělých zvířat na 100 km2. CHKO Orlické hory má 204 km2.“

Program péče pro vydru říční by měl zajistit, aby tato krásná šelma v naší přírodě zůstala a zároveň by měl přispět k řešení narůstajících konfliktů mezi ochranou vydry a zájmy rybářských subjektů. Více o Programu péče najdete na: http://www.zachranneprogramy.cz/index.php?docId=2560&spec=zivocichove

Zdroj: http://www.ochranaprirody.cz

Ilustrační foto: 123 RF,  Autorské právo  http://cz.123rf.com/profile_poeticpenguin