Tag Archives: CHKO České středohoří

Do Českého středohoří se po zimě vrátili sokoli

Sokoli stěhovaví si jako svůj domov opět zvolili skály v Průčelské rokli u Brné. Pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR proto oblast dočasně uzavřeli, aby mohl sokolí pár v klidu vyvést mladé. Oblast Výřích skal v Průčelské rokli bude letos pod zvýšeným dohledem strážců přírody, pracovníků AOPK ČR a vzhledem ke špatným zkušenostem s neukázněnými návštěvníky v předchozích letech pomohou klid pro sokoly zajišťovat i policisté z Brné.