Tag Archives: Český kras

Pastevní sezóna v Českém krasu končí. Jednotlivá stáda ovcí a koz se stěhují na svá zimoviště.

Od jara do podzimu se každoročně v CHKO Český kras pase několik stád a stádeček namíchaných z ovcí a koz. Pomáhají udržovat místa s výskytem vzácných druhů rostlin a bezobratlých živočichů (motýlů), která nejsou vhodná k sečení. Převážně jsou to suché a skalnaté trávníky nebo místa zarůstající křovím.