Pastevní sezóna v Českém krasu končí. Jednotlivá stáda ovcí a koz se stěhují na svá zimoviště.

Od jara do podzimu se každoročně v CHKO Český kras pase několik stád a stádeček namíchaných z ovcí a koz. Pomáhají udržovat místa s výskytem vzácných druhů rostlin a bezobratlých živočichů (motýlů), která nejsou vhodná k sečení. Převážně jsou to suché a skalnaté trávníky nebo místa zarůstající křovím.

Jako první vyrazilo domů 250 hlavé stádo pocházející z Čížkova na Plzeňsku. Jejich pěší cesta trvala pět dní, během které zvířata i pastevci ušli téměř 90 kilometrů a putování si společně užili.

Ostatní menší stáda mají cestu kratší a cestují auty. Jsou i takové kozy, kterým se asi domů nechtělo, a zkoušely se před pastevcem schovat. Nakonec ale všechny stráví zimu ve svém domácím ovčinci.

Pasené plochy jsou od roku 2005 opakovaně fytocenologicky snímkovány. Vznikla tak dlouhá datová řada, kterou bude možné analyzovat. Následné zhodnocení vlivu pastvy na chráněné druhy povede v budoucnu k přizpůsobení organizace pastvy těmto předmětům ochrany.

O putování stáda ovcí a koz přes Brdy si můžete přečíst a poslechnout příspěvek Českého rozhlasu zde.

Zdroj: https://www.ochranaprirody.cz/