Tag Archives: Česká lesnická společnost

Trubači ze skupiny Markazíni představují aktuální zalesňovací videoklip

Česká lesnická společnost a hudební skupina Trubači Markazíni představují další volné pokračování úspěšného videoklipu "Brouka hledej", tentokrát na aktuální téma obnova lesa, což je videoklip "Zalesňovací".

Česká lesnická společnost vyjádřila znepokojení nad připomínkami k novele vyhlášky

Zástupci České lesnické společnosti (ČLS) zaslali otevřený dopis ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi, v němž vyjadřují znepokojení nad vývojem legislativního procesu ve věci novely vyhlášky č.83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.  Odborníci z ČLS nesouhlasí s připomínkami Ministerstva životního prostředí (MŽP), především k návrhu přílohy č. 3 vyhlášky, konkrétně k procentickému podílu melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu a jejich rozsahu dle cílových hospodářských souborů. Otevřený dopis uvádíme v nezkrácené podobě:

Česká lesnická společnost polemizuje s Duhou nad návrhy, jak zachránit lesy

Česká lesnická společnost (ČLS) se vyjádřila k balíčku návrhů "Co dělat, abychom zachránili lesy". Návrhy zpracovali zástupci Hnutí Duha a předali je Úřadu vlády České republiky. Zde je reakce České lesnické společnosti: "Můžeme ocenit, že se jedná o pokus komplexně řešit současnou situaci v oblasti hospodaření v lesích a reagovat tak na některé negativní jevy, které zde v poslední době akcelerovaly. ČLS se touto problematikou zabývá dlouhodobě a k řadě témat organizuje odborné semináře. Snažíme se v tomto duchu vést a moderovat diskuzi, která zahrnuje odbornou i laickou veřejnost a spolupracujeme přitom s řadou předních odborníků nejen v oblasti lesnictví.