Tag Archives: černá zvěř

Vojenské lesy rozšiřují nabídku zvěřiny pro veřejnost

Vojenské lesy a statky (VLS) spustily kampaň, kterou chtějí zvýšit zájem lidí o konzumaci vysoce jakostní zvěřiny ze svých honiteb, které se rozkládají v šesti unikátních přírodních lokalitách. Kvalitními potravinami a atraktivními cenami chce státní podnik oslovit širokou veřejnost.

Jarní obnovy poškozených travních porostů černou zvěří v chráněné krajinné oblasti

V současné době je aktuálním tématem pro hospodařící zemědělce poškození travních porostů působením zvěře. Škody zvěří jsou dlouhodobým problémem a znesnadňují běžný chod hospodaření.  Tyto plochy jsou z hlediska potravy pro černou zvěř atraktivní, a proto dochází k jejímu poškozování rozrýváním. Potravou divokých prasat jsou nadzemní i podzemní části rostlin, hlodavci, semena lesních dřevin a houby. Takovéto poškození pak komplikuje nápravu povrchu a tím i běžnou seč. Správa Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Kokořínsko - Máchův kraj informuje o postupu obnovy poškozených travních porostů.

Pokud nebudeme lovit, budeme jen sbírat!

"Pouze okamžité radikální řešení přemnožené populace černé zvěře může napomoci k zastavení šíření této choroby. Zdůrazňuji slovo radikální," píše předseda Českomoravské myslivecké jednoty Jiří Janota ve svém vyjádření k aktuální, alarmující situaci s africkým morem prasat (AMP). Celý jeho apel myslivcům si můžete přečíst v plném znění: 

Příčiny zvyšování stavů černé zvěře

Černá zvěř (divoká prasata) patří k nejstarším druhům lovné zvěře na naší planetě. Dokládají to archeologické nálezy ze starých sídlišť a nástěnné malby ve španělské Altamíře. Černá zvěř byla předmětem lovu od dávnověku. Její lov byl velmi oblíben, což dokládá mimo jiné i pověst o udatném Bivojovi.

Nová nejsilnější trofej kňoura ČR pochází opět z obory Lesů ČR v Sedlici

Národní rekord překonala trofej devítiletého kňoura uloveného 12. srpna 2016 v jihočeské oboře Sedlice. Oboru spravuje státní podnik Lesy ČR. Trofeje v květnu hodnotila v Lysé nad Labem mezinárodní komise expertů.