Tag Archives: celospolečenské funkce lesů

Z prodeje dřeva vlastníci lesů nezaplatí požadavek na trvalé plnění celospolečenských funkcí lesů

Na XXIV. konferenci Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR (SVOL), která se konala 25. dubna ve Stříteži u Jihlavy, patřily k zásadním tématům příprava novelizace norem stěžejních pro hospodaření v lese, zákona o lesích a zákona o myslivosti, finanční zajištění chystaného programu na adaptaci českých lesů na klimatickou změnu a změny v organizaci společného obchodu SVOL se dřívím. Předmětem diskuse byly rostoucí požadavky na trvalé plnění celospolečenských funkcí lesa a nový fenomén tzv. uhlíkové lesnictví.