Stanovisko České lesnické společnosti k Dřevěné knize

V poslední době je naše česká veřejnost opět vtažena do problematiky lesnictví, lesního hospodářství a lesnictva jako celku se všemi problémy, kterými je tento obor již dlouhodobě sužován a trápen. Česká lesnická společnost s velkým znepokojením sleduje nynější diskuse laické i odborné veřejnosti nad lesnickými tématy. Uvítali jsme záměr vlády a zvláště pak pana ministra, že bude vytvořena koncepce, která přinese do tohoto oboru tak potřebnou stabilitu a zklidnění, toto bylo posléze nazváno „Dřevěnou knihou“. Zúčastnili jsme se jejího projednávání u kulatého stolu pana ministra, které ač nebylo jednoduché, tak bylo korektní a za účasti lesnických odborníků ze všech oblastí kam lesnictví zasahuje. Výsledný konsensus byl předložen k projednání a ke schválení Vládou České republiky. Česká lesnická společnost tuto Dřevěnou knihu podporuje, sice jsme si vědomi , že do ní nelze zapracovat úplně všechny detaily , tak vnímáme pozitivně, že by skutečně přinesla již v úvodu zmiňovanou stabilitu, dlouhodobost a perspektivu pro tento obor, jehož posláním je vždy les od jedné generace převzít a další generaci předat ve stavu ještě lepším , pokud do tohoto procesu nezasáhne sama příroda se svoji ingerencí v podobě kalamit, proto se domníváme, že přijetí Dřevěné knihy a jejím následné uvedení do života bude ku prospěchu lesa a lesnictva.

Zdroj: P. Draštík, předseda České lesnické společnosti, o.s., 30. červenec 2011