Správa Národního parku Podyjí navrhla novou zonaci. Její vyhlášení je nyní v rukou ministerstva

Podařil se první důležitý krok v přípravě nové zonace Národního parku Podyjí. Správa parku se ve čtvrtek dohodla se svým poradním orgánem Radou Národního parku Podyjí na návrhu nových zón tohoto chráněného území. Naplnila se tak jedna ze zákonných podmínek pro jejich vyhlášení. Nyní ministerstvo připraví a projedná vyhlášku, která je uvede do praxe. 

Národní park Podyjí bude mít nyní čtyři zóny místo dosavadních tří. Změna vyplývá z novely zákona o ochraně přírody a krajiny z minulého roku. Nové vymezení zón neovlivní přístup návštěvníků do národního parku. Je ale podkladem pro různé způsoby péče o jednotlivé části krajiny národního parku. Zatímco v zóně přírodní a v zóně přírodě blízké, které se nacházejí například v lesích na Vranovsku nebo na svazích říčního údolí, bude příroda ponechána především samovolnému vývoji, krajinu v zóně soustředěné péče, jako například vřesoviště nebo údolní louky budou správci parku nadále ovlivňovat kosením či cílenou pastvou. V rámci zóny kulturní krajiny jsou pak vymezeny zejména zastavěné plochy určené k lidskému využívání.

Návrh nové zonace Národního parku Podyjí (podrobné informace) Návrh nové zonace Národního parku Podyjí (podrobné informace) (3,80 MB)

Dohodnutá zonace by po vyhlášení měla platit nejméně následujících 15 let. „Jedná se o jasný design péče o chráněné území Národního parku Podyjí, který vychází z nové právní úpravy a přitom respektuje dosavadní směřování péče o ně. Ctí základní principy ochrany národních parků. Především podporu přírodních procesů na většině jeho území. Zároveň zajišťuje návaznost na obdobné způsoby ochrany přírody v rakouském Národním parku Thayatal, se kterým územně souvisí,“ říká ředitel Správy Národního parku Podyjí Tomáš Rothröckl. Zóna přírodní a přírodě blízká se tak bude následující roky rozkládat na zhruba 60 % území národního parku, což je nejvyšší podíl ze všech národních parků v České republice.

„Jsem rád, že jsme našli konsensus napříč Radou a vše potřebné si normálně a věcně vysvětlili bez zbytečných mediálních excesů. A to, že jsme prvním národním parkem s projednanou zonací dle novely zákona o ochraně přírody a krajiny svědčí mimo jiné o dlouhodobě konstruktivním přístupu celé Rady, za což bych chtěl všem jejím členům poděkovat. Nyní nás čeká projednávání klidových zón a byl bych velmi rád, kdybychom opět našli společnou řeč napříč všemi zájmovými skupinami,“ doufá předseda Rady Národního parku Podyjí Tomáš Vrška.

V třicetičlenné Radě parku kromě odborníků z různých oborů zasedají i zástupci všech obcí z ochranného pásma národního parku a také zástupce Jihomoravského kraje.

Více informací: http://www.nppodyji.cz

Zdroj: Národní park Podyjí

Ilustrační foto: 123 RF, autorské právo https://cz.123rf.com/profile_kvitajan