Společná komunikační strategie

Strategie má dva hlavní cíle. Prvním cílem je upravit nesrovnalost mezi vnímáním veřejnosti a skutečnými fakty o lesích a lesnictví. Druhým cílem je dosáhnout lepších rozhodnutí týkající se lesů, a to díky lepší informovanosti.

Na podobě této strategie se podílel mezinárodní tým odborníků na komunikaci v lesnictví Forest Communicators‘ Network a za tímto účelem vytvořená ad hoc pracovní skupina Stálého lesnického výboru. Nejprve byla vytvořena „Komunikační strategie EU v oblasti lesnictví“ a ta pak byla rozšířena pro celou Evropu na obsáhlejší dokument nazvaný „Strategický rámec komunikace v oblasti lesnictví v Evropě“.

Text Strategie v anglickém i českém jazyce naleznete na:

http://www.uhul.cz/mezinarodni_aktivity/ke_stazeni.php#strategie