Soužití lidí a velkých šelem v Karpatech bude řešit nový projekt

Mendelova univerzita v Brně zahajuje nový mezinárodní projekt Interreg Central Europe – LECA, který podpoří soužití lidí a velkých šelem v oblasti Karpat. Projekt cílí na sladění mezinárodního monitoringu šelem, předcházení konfliktům šelem s lidmi a prevenci pytláctví. Dalšími zeměmi, které budou kromě České republiky na projektu LECA spolupracovat, jsou Slovensko, Maďarsko, Polsko, Slovinsko, Rumunsko a Ukrajina.

„Velké šelmy jsou nepostradatelnou součástí karpatských lesních ekosystémů. Právě zde se nachází jedny z největších populací rysů, vlků i medvědů v Evropě. Jejich ochrana a řešení konfliktů s člověkem však nemůže dlouhodobě fungovat bez mezinárodní spolupráce. Právě o ni se bude opírat projekt LECA, který má za cíl přinést řadu efektivních doporučení a řešení pro zlepšení koexistence lidí a velkých šelem v regionu Karpat,“ vysvětlil význam nového projektu jeho koordinátor, zoolog Martin Duľa z Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně.

Pro zachování životaschopných populací velkých šelem a jejich dlouhodobé koexistenci s lidmi v oblasti Karpat je projekt postaven na třech pilířích – harmonizaci přeshraničního monitoringu, předcházení konfliktům a prevenci pytláctví.

„Náš mezinárodní tým bude postupovat cestou konzistentního a účinného monitoringu, do kterého zapojíme místní zainteresované subjekty, jako jsou myslivci, zemědělci, obce i státní instituce. Díky tomu získáme aktuální informace o stavu populací velkých šelem a také o míře konfliktů s člověkem v přeshraničních pilotních oblastech Karpat, které nám následně pomohou stanovit účinná opatření. Věříme, že díky zapojení všech zainteresovaných skupin a mezinárodní účasti tato opatření zlepší spolupráci a povědomí o tématu nejen na místní, ale i regionální a nadnárodní úrovni,“ přiblížil Martin Duľa.

Tým z Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně má s monitoringem, výzkumem a ochranou velkých šelem dlouholeté zkušenosti. V příštích třech letech povede tým čítající jedenáct projektových partnerů a dalších patnáct přidružených partnerů ze sedmi zemí. Společně budou spolupracovat na vytvoření koordinovaných postupů pro prevenci konfliktů a ochranu velkých šelem v Karpatech. Za tímto účelem budou do spolupráce zapojeny nevládní a výzkumné organizace, ministerstva, národní parky a také univerzity.

Tříletý projekt LECA je financován programem EU Interreg Central Europe.

Více informací o projektu a jeho výstupech