Soukromí vlastníci lesů: vláda neplní své prohlášení ohledně myslivosti

Zásadními tématy valné hromady SVOL Komory soukromých lesů, která se konala ve čtvrtek 23. února v Humpolci, byly novelizace zákona o myslivosti, novela lesního zákona a zajištění finančních prostředků v resortním rozpočtu MZe na podpory v lesnictví. Valná hromada SVOL Komory SL žádá vládu České republiky s ohledem na novelizaci zákona o myslivosti, aby naplnila vládní prohlášení o posílení pravomoci vlastníků půdy a hospodářů v organizaci honiteb.

Vláda ve svém prohlášení ze dne 6. ledna 2022 v kapitole zemědělství přímo deklarovala: „Posílíme pravomoci vlastníků půdy a hospodářů v organizaci honiteb. Včasné řešení problémů s přemnoženou zvěří či škůdci uchrání krajinu před většími škodami a ušetří veřejné peníze.“

Z dosavadních jednání však vyplývá, že se novelizace zákona o myslivosti neubírá avizovaným směrem. „Valná hromada Komory soukromých lesů proto žádá vládu České republiky s ohledem na novelizaci zákona o myslivosti, aby důsledně naplnila vlastní vládní prohlášení. V tomto smyslu také z naší strany povedeme jednání,“ uvedl předseda SVOL Komory soukromých lesů Richard Podstatzký.

„Upozorňujeme Ministerstvo zemědělství, že návrh novelizace zákona o myslivosti nenaplňuje vládní prohlášení o posílení pravomoci vlastníků půdy a hospodářů v organizaci honiteb,“ říká Jiří Svoboda, předseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR.

SVOL poukazuje na alarmující stav přemnožené zvěře a jeho dopady na obnovu lesů i hospodaření v nich již několik let.

„Žádáme Ministerstvo zemědělství, aby do novelizace zákona o myslivosti zahrnulo usnesení valné hromady Komory soukromých lesů ke snížení minimální výměry honitby vlastní na 115 ha a honitby společenstevní rovněž na 115 ha. Toto opatření povede k přímé redukci spárkaté zvěře v takto vytvořených honitbách v nestátních lesích,“ konstatuje Richard Podstatzký.

Absolutně není na co čekat: podle nových dat ČSÚ počty přemnožené zvěře znovu stouply a významně ztěžují a prodražují vlastníkům obnovu lesů po kůrovcové kalamitě. Například jelena siky je nyní v lesích až 30x více než před padesáti lety.

Soukromí vlastníci lesů naopak vítají záměr MZe ohledně novely zákona o lesích představený na kulatém stolu 1. února 2023, který reflektuje požadavky Platformy za novelizaci lesního zákona, na nichž se v historické shodě dohodli zástupci vlastníků lesů, lesníků, ochránců přírody, akademiků i průmyslu.

Jde o vytvoření samostatných lesních úřadů, volnější ruce pro vlastníky lesů, zavádění vhodných adaptačních opatření, podporu dobrovolného sdružování vlastníků lesů, vytvoření systému inovací v lesnictví, zlepšení životního prostředí v lesích a zavedení platby za ekosystémové služby.

S vedením resortu zemědělství a financí budou zástupci majitelů lesů jednat o zajištění finančních prostředků v rozpočtu MZe na podpory v lesnictví odpovídající významu obhospodařování lesních majetků pro celou společnost.

Další prioritou je zrušení daně z nemovitostí u lesních cest a rozvíjení spolupráce s mezinárodními organizacemi vlastníků lesů.

Zdroj: Sdružení vlastníků obecních, soukromých a obecních lesů ČR