Sklenobýl bezlistý znovu nalezen po více než 50 letech v Orlických horách

Ještě před vyhlášením CHKO, v roce 1964, byla tato nenápadná záhadná orchidej, anglicky nazývaná „ghost orchid“ nalezena poprvé a na dlouhou dobu také naposledy v NPR Bukačka.

Z angličtiny pocházející pojmenování druhu „orchidej duchů“ je pro sklenobýl velice přiléhavé. Jsou to nenápadné nezelené orchideje postrádající chlorofyl a tedy neschopné fotosyntézy. Potřebné živiny musí získávat od symbiotických hub – závisí na mykorhize po celou dobu života a proto jsou ohroženy především zásahy do biotopu, které mění chemismus půdy apod. Přestože jde o vytrvalé byliny, působí velice křehce a najít je není vůbec jednoduché. Většina cévnatých rostlin, pokud nevykvetou, vytvoří třeba listovou růžici. To ale neplatí pro tento druh.

„Sklenobýly buď vykvetou a pak je najdeme nad povrchem, často v bukovém opadu, nebo zůstanou skrytě pod zemí. Aby to nebylo málo, doba, po kterou se dá kvetoucí rostliny najít, je velice krátká. Působí tak trošku jako zjevení – prostě se někdy někde objeví a po pár dnech zase zmizí. A i když už je jednou někde najdete, není jisté, jestli se vám to povede znovu – předem nevíte, kdy to bude – jestli znovu vykvetou za rok, za dva, za deset let nebo za půl století a jestli to bude přibližně ve stejný čas nebo o dva tři týdny dříve či později,“ vysvětluje botanička CHKO.

„I proto je nalezení na nové lokalitě mezi některými orchidejáři považováno za vrchol, kterého lze dosáhnout. Můžete nachodit terénem stovky kilometrů a stejně se to nemusí povést,“ dodává Zuzana Mruzíková. Také přiznává, že neskrývala dojetí, když v katastru Trčkova sklenobýly našla. Kde rostly? „Na okraji drobného toku, jakých jsou u nás na horách stovky, jenom být ve správný čas na tom správném místě.“ Nejprve objevila nedalekou skupinku asi 40 hlístníků hnízdáků (Neotia nidus-avis). Přestože jde o mnohem běžnější nezelenou orchidej, už tento nález ji velice potěšil. Ušla ještě pár metrů a objevila první mikropopulaci sklenobýlů.

V severní části Orlických hor se tak botaničce CHKO povedlo prvně ověřit některý z dlouhodobě nezvěstných druhů cévnatých rostlin. Zároveň jde už o třetí kriticky ohrožený druh nalezený v této části hor v nedávné době.

Zdroj: https://www.ochranaprirody.cz/

Foto 1: Sklenobýl bezlistý (Epipogium aphyllum), https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Epipogium_aphyllum-002.jpg; autor: Hans Stieglitz

Foto 2: Sklenobýl bezlistý (Epipogium aphyllum), https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Epipogium_aphyllum_plants.jpg; autor: BerndH