Šestnáctý Týden lesů (8. – 14. 5.): „Zdraví je z lesa“

Letošní šestnáctý ročník Týdne lesů se věnuje zdraví, které nám poskytuje les. Týden lesů organizuje pracovní skupina lesních pedagogů při Ministerstvu zemědělství. Hlavní akcí letošního Týdne lesů je virtuální charitativní běh (chůze), výtěžek dostanou vozíčkáři na vícedenní cyklistický výlet do lesa. Akce probíhá od 12. do 21. května 2023.

Pobyt v zeleni ovlivňuje náš zdravotní i duševní stav. Finská studie prokázala pozitivní účinky již při třech až čtyřech vycházkách v zeleni v jednom týdnu. Více o pozitivních účincích zeleně se dozvíte v článku zde.

Pokud tedy chcete udělat něco pro své zdraví, stačí se vydat na procházku nebo si zaběhat v lese. A pokud si navíc tuto aktivitu zaznamenáte například pomocí hodinek či mobilní aplikace v telefonu, tak s nimi můžete darovat zdraví z lesa i lidem na vozíku.

Hlavní akcí letošního Týdne lesů je totiž virtuální charitativní běh (chůze), jehož výtěžek půjde vozíčkářům na vícedenní cyklistický výlet do lesa. Vozíčkáři pojedou na speciálních kolech, která ovládají pouze rukama – takzvané handbiky.

„Žijeme pohybem. Tak jako Vy,“ vysvětluje Michaela Krunclová, předsedkyně Sportovního klubu vozíčkářů. „Pohyb je to, co nám dává radost do všedních dní. Je důležitý pro všechny a pro lidi na vozíku obzvlášť. Týden lesů vás zve k pohybu v tom nejkrásnějším prostředí českých lesů, a to pro dobrou věc. Přihlaste se do virtuálního běhu a pomozte tak k pohybu handicapovaným, kteří sportovat bez vaší pomoci nezvládnou,“ vybízí paní Krunclová.

Zapojit se do Virtuálního běhu pro vozíčkáře mohou běžci a chodci všech věkových kategorií, a to včetně dětí. Akce probíhá od 12. do 21. května 2023.

Přihlásit se můžete zde.

Týdny lesů slouží jako připomenutí práce lesníků, kteří neúnavně obnovují naše lesy i za ztížených klimatických podmínek. Lesníci v minulosti i dnes usilují o zachování a pokračování lesa pro příští generace. Využijte možnosti podpořit profesi, která pečuje o třetinu našeho území, a pomozte k poznání benefitů lesa i těm, kteří to mají ztížené.

Kontakt: Ing. Lada Matoušková Prylová, ovv@uhul.cz, www.facebook.com/lesnipedagogika

Zdroj: https://www.lesnipedagogika.cz