Sběr, zpracování, skladování, předosevní příprava a hodnocení kvality semen ptačího zobu obecného

ptačí zob

Ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare L.) je středně velký, hustě větvený keř dorůstající do dvou až tří metrů. Kvete v červnu až červenci bílými květy v koncových latách. Plody jsou černé bobule 6-8 mm dlouhé, zpravidla se dvěmi (zřídka třemi) hnědofialovými semeny.

Na našem území je rozšířen ve světlých listnatých lesích, pobřežních houštinách a v okrajích lužních lesů. Ptačí zob obecný je odolný k suchu i nízkým teplotám a vyžaduje živinami středně bohaté půdy. Je to medonosná dřevina, jejíž tvrdé dřevo se dříve využívalo v řezbářství či šťáva z plodů k barvení tkanin.

Ptačí zob obecný je jednou z typických dřevin, jenž se využívá při tvorbě ochranných lesních pásů. Rozmnožuje se především pomocí kořenových výmladků, avšak ve školkařství se využívá taktéž její osivo. Jelikož u domácích keřů nejsou většinou k dispozici metodiky předosevní přípravy pro zajištění optimální výtěžnosti osiva, byly v letech 2007 až 2008 provedeny v Útvaru reprodukčních zdrojů Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. pokusy na klíčivost stratifikovaných semen a vzcházivost nestratifikovaných semen a plodů ptačího zobu obecného. Na základě zjištěných výsledků byla zpracována metodická příručka, týkající se především předosevní přípravy semen ptačího zobu obecného.

Klíčivost semen ptačího zobu

Pro výsev zazelena jsou plody sbírány od druhé poloviny srpna do poloviny září, plně vyzrálé plody se sbírají v říjnu. Pro lepší manipulaci s osivem je dobré plody zbavit oplodí macerací ve vodě. Takto získané osivo lze skladovat a během zimy stratifikovat. Stratifikace nebo-li předosevní příprava semen se provádí se stratifikačním substrátem. Nejlepších výsledků klíčivosti dosáhneme po aplikaci studené stratifikace 5 měsíců při 4 °C.

více na: Metodický postup pro sběr, zpracování, skladování, předosevní příprava a hodnocení kvality semen ptačího zobu obecného

Zdroj: L.Bezděčková, Z.Procházková, J. Řezníčková, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.