Sběr, zpracování, skladování, předosevní příprava a hodnocení kvality semen kaliny tušalaje

Kalina tušalaj

Kalina tušalaj (Viburnum lantana L.) je středně velký až 4 m vysoký vidličnatě větvený keř. Kvete v dubnu až květnu bílými květy, které se sdružují ve vrcholičnatých květenstvích.  Plody – peckovice dozrávají zpravidla v srpnu až září a jsou zprvu zelené, později světle červené a až při dozrávání leskle černé. Semena jsou plochá, eliptická, asi 6 mm dlouhá, na okraji s příčnými brázdami.

Kalina tušalaj je světlomilná a teplomilná dřevina, která vyžaduje hlinité, živinami dobře zásobené půdy, avšak vydrží i na sušších půdách s nedostatkem vláhy v letním období. Na našem území roste roztroušeně v teplých oblastech a v nižších polohách, maximálně do 500 m n.m. V zahradnictví se kalina tušalaj využívá jako podnož pro jiné druhy kalin nebo se jako okrasná dřevina vysazuje v  parcích a zahradách.

 Kalina tušalaj je jednou z typických dřevin, jenž obohacuje světlé lesy a lesostepní křovinaté formace. Rozmnožuje se především pomocí kořenových výmladků, avšak ve školkařství se využívá taktéž její osivo. Jelikož u domácích keřů nejsou většinou k dispozici metodiky předosevní přípravy pro zajištění optimální výtěžnosti osiva, byly v letech 2006 až 2007 provedeny v Útvaru reprodukčních zdrojů Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. pokusy na klíčivost stratifikovaných semen a vzcházivost nestratifikovaných semen a plodů kaliny tušalaje. Na základě zjištěných výsledků byla zpracována metodická příručka, týkající se především předosevní přípravy semen kaliny tušalaje.

 Pro výsev zazelena jsou plody sbírány ještě před plnou zralostí začátkem a koncem srpna, plně vyzrálé plody se sbírají v  polovině října. Pro lepší manipulaci s osivem je dobré plody zbavit oplodí macerací ve vodě. Takto získané osivo lze skladovat a během zimy stratifikovat.

Nejlepších výsledků klíčivosti dosáhneme po aplikaci teplo-studené stratifikace (2 měsíce při 15 °C + 3 měsíce při 4 °C).

 Zdroj: L.Bezděčková, Z.Procházková, J. Řezníčková, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.