Sběr, zpracování, skladování, předosevní příprava a hodnocení kvality semen brslenu evropského

Brslen evropský (Euonymus europaeus L.) je středně velký keř až malý strom dorůstající do dvou až osmi metrů. Kvete v květnu až červnu bílými nebo žlutozelenými květy, které se sdružují v chudých květenstvích – vidlanech. Plody jsou čtyřhranné růžové až červené tobolky. Světle hnědá oválná semena 5-8 mm dlouhá jsou uložena v oranžovém míšku (arilu).

Na našem území je rozšířen roztroušeně od nížin až do podhorských oblastí, maximálně však do 1200 m n.m. Vyžaduje vlhčí, humózní, slabě kyselé až zásadité půdy, dobře snáší stín a je odolný vůči mrazu.

Brslen evropský je jednou z typických křovin podél potoků, lužních lesů nebo smíšených habrodubových nebo dubobukových lesů. V přírodě se rozmnožuje především pomocí kořenových výmladků, avšak ve školkařství se využívá taktéž jeho osivo. Jelikož u domácích keřů nejsou většinou k dispozici metodiky předosevní přípravy pro zajištění optimální výtěžnosti osiva, byly v letech 2007 až 2008 provedeny v Útvaru reprodukčních zdrojů Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. pokusy na klíčivost stratifikovaných semen a vzcházivost nestratifikovaných semen brslenu evropského. Na základě zjištěných výsledků byla zpracována metodická příručka, týkající se především předosevní přípravy semen brslenu evropského.

Plně vyzrálé plody se sbírají nejčastěji v říjnu. Životnost semen brslenu bývá po sběru vysoká, avšak ne vždy po výsevu dosáhneme stejně vysoké klíčivosti a vzcházivosti. Pro lepší klíčivost a vzcházivost je dobré odstranit ze semen oranžový míšek (aril). Semena s arilem i bez arilu lze skladovat a během zimy stratifikovat. Nejlepších výsledků klíčivosti dosáhneme po aplikaci teplo-studené stratifikace (3,5 měsíců při 10 °C + 3 měsíce při 4 °C).

více na: Metodický postup pro sběr, zpracování, skladování, předosevní příprava a hodnocení kvality semen brslenu evropského

Zdroj:  L.Bezděčková, Z.Procházková, J. Řezníčková, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.