Rozšíření kůrovce souvisí s loňským suchem, vědí to lesníci i ekologové

Hnutí Duha informovalo veřejnost, že počátkem dubna podalo žalobu na Lesy ČR. Podnik podle ekologů neposkytl informace o pokutách těžařským firmám za to, že údajně umožnily rozšíření kůrovce. Proti tomuto tvrzení se Lesy ČR důrazně ohrazují.

Lesy ČR podnikají všechny možné kroky proti šíření kůrovce – letos je instalováno 200 tisíc lapáků a 36 tisíc lapačů, do obranných opatření investuje státní podnik 130 milionů korun. „Ve státních lesích se loni vytěžil, zejména kvůli napadení stromů kůrovcem, rekordní objem dříví. Nařčení, že firmy umožnily rozšíření kůrovce, neboť z lesa včas neodvezly napadené dříví, neodpovídá skutečnosti a úmyslně zkresluje realitu,“ říká generální ředitel Lesů ČR Daniel Szórád.

Příčiny šíření kůrovce ve spojitosti s nepříznivým počasím znají jak lesníci, tak ekologové. Vše souvisí s klimatickými změnami, které ovlivňují i lesy. Loňské mimořádné teplo a sucho způsobilo namnožení až čtyř generací kůrovce, který napadl oslabené stromy. Shodný problém řeší v České republice i jiní vlastníci lesů – města, obce, církve i soukromí vlastníci a potýkají se s ním také lesníci na Slovensku, v Rakousku, v Německu a dalších evropských zemích. Objem neúmyslné těžby, tedy kůrovcového a kalamitního dříví, je výrazně vyšší než v předchozích letech. Dokladem jsou celorepublikové údaje o vytěžených kubících dříví v rámci nahodilé těžby ve státních lesích za poslední tři roky a první tři měsíce letošního roku:

–  2013 – 1 014 000 m3
– 2014 – 2 222 000 m3
–  2015 – 3 706 000 m3
– 2016 (1. čtvrtletí) – 866 000 m3

Extrémní množství odumírajících stromů musí smluvní partneři Lesů ČR zvládnout vytěžit a odvézt v poměrně krátkém čase. Sankce, které jim hrozí v případě, že tak zvané kůrovcové dříví není včas zpracováno, jsou součástí smlouvy a působí jako prevence i motivace, aby bylo uděláno maximum. Zejména na střední a severní Moravě v okolí Opavy, Vítkova, Štemberku a Bruntálu se kůrovcové dříví těží nepřetržitě a firmám se tak ne vždy daří smluvené termíny dodržet. „Jde většinou o dny. Obrana lesa před kůrovcem je ale naší prioritou. Proto smluvní partnery sankcionujeme, ale i motivujeme, aby napadené dříví odvezli včas,“ pokračoval generální ředitel Szórád. Podle něj byly dotazy ekologů zavádějící a informace v požadovaném členění, struktuře a detailu podnik neposkytl jen proto, že je v daném detailu nesleduje, a tedy nemá k dispozici.

„Jen pro úplnost, výše sankcí udělených Lesy ČR za porušení zákonných povinností vlastníka lesa ve vztahu k ochraně lesa proti kalamitním škůdcům dosáhla v roce 2015 celkem 11 897 121 korun,“ dodal generální ředitel Szórád.

Zdroj: E. Jouklová, Tisková mluvčí Lesů ČR, s. p., 11. dubna 2016